گزارش بازار بورس 9 اسفند

به این نوشته امتیاز بدهید!

بازار مثبت شروع کرد ولی قدرتی برای پیش روی نداشت.

شاخص هم وزن امروز رشد بیشتری داشت و نمادهای کوچکتر مورد توجه بودند.

شاخص صنایع ارتباطات،کاشی و انبوه سازی بیشترین رشد را داشتند.

شاخص کل 2500 واحد رشد کرد. (1288 هزار واحد)

شاخص هم وزن 3100 واحد رشد کرد.(330 هزار واحد)

ارزش معاملات  به 3 همت نرسید!!!!!!

پیش بینی روند بازار 11 اسفند

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را متعادل نشان می دهد.

شاخص در حال نزدیک شدن به محدوده سقف کانال نزولی است.

عبور از سقف کانال همراه با افزایش ارزش معاملات، سیگنالی است که باید منتظرش باشیم.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی