گزارش بازار بورس 9 بهمن

به این نوشته امتیاز بدهید!

بازار با حمایت و رشد 4 هزار واحدی شاخص شروع کرد.

پالایشی ها حمایت بیشتری داشتند و زودتر صف خرید شدند.

بعد از شتران شپنا، فولاد و فملی خودرو هم صف خرید شد.

درآمد ثابت ها خروج پول حقیقی خیلی زیادی داشتند.

شاخص کل 29600 واحد رشد کرد و به 1258 هزار واحد نرسید.

شاخص هم وزن 6300 واحد رشد کرد و به 325 هزار واحد رسید.

ارزش معاملات امروز 3 همت و بیشتر از دیروز.

پیش بینی روند بازار 10 بهمن

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را مثبت نشان می دهد.

شاخص از اولین مقاومت عبور کرد.

مقاومت مهم بعدی شاخص، محدوده 1300 هزار واحد خواهد بود.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی