گزارش بازار بورس 9 فروردین

به این نوشته امتیاز بدهید!

بازار مثبت شروع کرد و طبق انتظار عرضه در زیاد شد.

خودرو صف فروش شد و بلافاصله شاخص منفی شد.

فارس با مثبت 9 درصد بازگشایی شد و شاخص را کمی احیا کرد ولی روند نزولی شاخص متوقف نشد.

شاخص هم وزن ولی مثبت بود و نمادهای مثبت خیلی زیاد بودند.

درآمد ثابت ها کماکان خروج پول حقیقی دارند.

شاخص کل 4400 واحد افت کرد. (1414 هزار واحد)

شاخص هم وزن 2400 واحد رشد کرد.(363 هزار واحد)

ارزش معاملات حدود 6 همت رسید.

پیش بینی روند بازار 10 فروردین

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را متعادل و همراه با عرضه نشان می دهد.

همانطور که انتظار داشتیم، شاخص برای تثبیت در کانال 1400 هزار واحد، آمادگی بیشتری نیاز دارد.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی