گزارش بازار بورس 9 مرداد

به این نوشته امتیاز بدهید!

بازار با هیجان مثبت شروع شد و خوب ادامه پیدا کرد.

نیمه دوم عرضه بیشتر شد و نمادهای زیر پایانی بیشتر شدند.

شاخص روند یکدست صعودی داشت. عرضه های نیمه دوم بازار روند شاخص را نزولی نکرد.

گرو های فلزات و شیمیایی بیشترین رشد را داشتند.

کمی ورود پول حقیقی و الگوهای صعودی متعدد داشتیم.

شاخص کل  35000 واحد رشد کرد و به 1351 هزار واحد رسید.

ارزش معاملات بیش از 7 همت بود که برای یک روز مثبت خوب بود.

پیش بینی روند بازار 10 مرداد

روند معاملات امروز، شروع بازار فردا را مثبت نشان میدهد.

شاخص کندل خوبی ساخت و تردید ها رو برطرف کرد.

اولین مقاومت شاخص 1365 و بعد از آن حوالی 1450 است.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی