گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

4.9/5 - (85 امتیاز)

بازار از نظر قیمت پایانی وضعیت متعادلی داشت ولی چون تعداد نمادهای مثبت زیاد بود شاخص رشد زیادی داشت. در نهایت هم نمادهای بالاتر از قیمت پایانی افزایش یافت. ارزش صف های خرید مدتی است بالای ۲۰۰۰ میلیارد رسید!!! قدرت خریدار و نماد های مثبت زیاد بودند. برآیند معاملات ورود‌پول‌حقیقی بیش از ۱ همت را نشان میدهد. درآمد‌ثابت ها خروج پول حقیقی خیلی زیادی داشتند. ارزش معاملات بیش از ۲۰ همت شد!!!! که بسیار عالی است.

مهمترین نمادهای امروز

نماد شپاس با اینکه رشد زیادی داشته ولی همزمان با شکست قله تاریخی تابلو بسیاری قوی دارد.

مهمترین گروه امروز

گروه محصولات چوبی مثبت‌ترین و ذغال سنگ منفی‌ترین‌ بود.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۱۱ اردیبهشت۱۴۰۲

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را مثبت نشان میدهد. کماکان با بازار همراه هستیم. شرایط را به دقت دنبال می کنیم و از نوسان ها برای تبدیل سهم در سبد استفاده میکنیم. روند کلی شاخص صعودی است.  نوسان و اصلاح هم ذات بازار است. باید در همراهی بازار، طبق استراتژی عمل کنیم. استراتژی برای هر سهم، ورود و خروج را تعیین میکند. به این ترتیب با تبدیل به موقع نمادها در سبد، از نوسانات بازار برای بهینه شدن سبد خود استفاده کنید.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی