گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۰ اسفند ۱۴۰۱

به این نوشته امتیاز بدهید!

روز گذشته عرض شد که شرایط شاخص ریسک دارد و امروز شاهد افزایش عرضه بودیم. بازار از ادامه صعود باز ماند و شاخص منفی شد. هر چند با افزایش تقاضا روند شاخص برگشت ولی مثبت نشد و از ساعت ۱۱ مجدد با روند نزولی افت کرد. افت شاخص بیشتر متاثر از شاخص سازها بود. هم وزن امروز مثبت شروع کرد ولی در نهایت با مقدار جزیی منفی بسته شد. خروج پول حقیقی از بازار و الگوهای نزولی زیاد بودند. درآمدثابتها طبق روال چهارشنبه ها ورود پول حقیقی داشتند.  ارزش معاملات تغییر معناداری نداشت.

مهمترین نمادهای امروز

نماد رمپنا بیش از ۱۰ برابر میانگین معامله شد. این نماد با عبور از مقاومت های یکسال اخیر سرانه خرید بسیار بالایی هم دارد.

مهمترین گروه امروز

فنی مهندسی مثبت‌ترین گروه و خودرو منفی ترین گروه بود.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۱۱ اسفند

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را منفی نشان میدهد. روز گذشته عرض شد که شرایط شاخص ریسک دارد و امروز شاهد افزایش عرضه بودیم. احتمال اصلاح شاخص تا سطح ۱۷۵۰ هزار واحد وجود دارد. حمایت مهم تر شاخص ۱۶۵۰ هزار واحد است.اینجا دو سناریو مطرح می شود. اصلاح موقت و حرکت به سمت ۲۱۰۰ هزار واحد یک سناریو است. سناریو دیگر هم برگشت شاخص از حوالی ۱۸۵۰ هزار واحد و تداوم روند نزولی تا حوالی ۱۵۵۰ هزار واحد. تا اینجا هیجان زیادی در بازار داشتیم که سناریو اول را محتمل میدانست اما روزهای آتی جهت بازار را مشخص تر میکند.

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۰ اسفند ۱۴۰۱

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی