گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۰ بهمن ۱۴۰۱

4.4/5 - (16 امتیاز)

بازار منفی شروع شد ولی همانطور که در گزارش دیروز عرض شد، انتظار افزایش تقاضا داشتیم که در نیمه دوم کم کم تقاضا بیشتر شدو شاخص برگشت. بیش از ۵۰۰ نماد بالاتر از قیمت پایانی معامله شدند و الگوهای صعودی زیادی هم تشکیل شد. با این که مجموع بازار خروج پول حقیقی زیادی داشت ولی قدرت خریدار هم بالا بود. خصوصا شاخص ساز خوب خرید می شدند و ساعت پایانی رشد خوبی داشتند. اما نکته مهم این بود که درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی زیادی داشتند و نکته مهم دیگر این بود که ارزش معاملات مشابه هفته قبل بود و تغییر محسوسی نداشت.

مهمترین نمادهای امروز

نماد قیستو امروز حجم بسیار مشکوکی داشت. نمادی که میانگین حجم معاملاتش کمتر از ۴۰۰ هزار سهم در روز بود بیش از ۸ میلیون سهم معامله شد. بیشترین ورود پول هوشمند بود. این سهم یک مقاومت مهم در پیش روی خود دارد که در صورت شکست آن هیچ مانعی برای رشد میان مدتی ندارد.

مهمترین گروه امروز

حمل و نقل مثبت ترین و ذغال سنگ منفی ترین بود.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۱۱ بهمن

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را مثبت نشان میدهد و احتمالا متعادل ادامه پیدا کند. در گزارش دیروز عرض شد که شاخص افت زیادی داشته و احتمالا برگشتی تا ۱۵۸۵ هزار واحد خواهد داشت. این برگشت میتواند کمتر یا بیشتر باشد ولی به احتمال زیاد با روند نزولی ادامه پیدا خواهد کرد تا شاخص ۱۴۵۰ هزار واحد را ببیند. سناریو خوشبینانه برگشت شاخص از همین نقطه و شکل گیری موج صعودی است که نیاز به تاییدات متعدد دارد. عجالتا این برگشت شاخص همراه با ورود پول به درآمد ثابت ها و خروج پول حقیقی از بازار میتواند نشانه فرصت خروج باشد.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی