گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۰ خرداد ۱۴۰۲

5/5 - (201 امتیاز)

انتظار داشتیم بازار متعادل باشد. هر چند بازار منفی شروع کرد و نمادهای منفی زیاد بودند ولی نیمه دوم تقاضا افزایش یافت و وضعیت بازار متعادل شد و شاخص هم کمی برگشت. قدرت فروشنده غالب بود و الگوهای نزولی بیشتر از صعودی بودند. برآیند معاملات خروج‌پول‌حقیقی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها طبق روال چهارشنبه ها ورود پول حقیقی داشتند.  ارزش معاملات مثل روزهای قبل بود. در مجموع بازار منفی بود ولی منفی ها خوب خرید می شدند. ارزش صف های خرید هم بیش از هزار میلیارد بود. اینها نشانه های خوبی برای بازار هستند و نشان میدهند که بازار تمایل زیادی به اصلاح قیمتی ندارد.

مهمترین نماد امروز

نماد شفارا در لیست حجم مشکوک ها جز برترین‌ها بود. سهم اصلاح خوبی داشته و موقعیت خوبی دارد. از طرفی تابلو قوی و پول هوشمند قابل خوبی هم داشته است.

مهمترین گروه امروز

گروه محصولات‌چوبی مثبت‌ترین و ذغال‌سنگ منفی‌ترین بودند.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۱۳ خرداد ۱۴۰۲

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را متعادل نشان میدهد. همانطور که در گزارش دیروز عرض شد بازار تمایل زیادی به سطح ۲۱۰۰ هزار واحد نشان نمی دهد. حفظ کانال ۲۲۰۰ خیلی امیدوارکننده و مستعد الگوی کف دوقلو است. حفظ کف ۲۲۵۰ هزار واحد هم که مطلوب ماست. عبور از میانگین متحرک ۱۵ روزه میتواند سیگنال خوبی برای بازار باشد.

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۰ خرداد ۱۴۰۲

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی