گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۰ مردادماه ۱۴۰۲

5/5 - (7 امتیاز)

طبق انتظار بازار مثبت بود و نیمه دوم تقاضا بیشتر هم شد. ۶۰۰ نماد مثبت و نمادهای زیادی بالاتر از قیمت پایانی بودند. قدرت خریدار بالا و ارزش صف های خرید بیشتر از فروش بود. برآیند معاملات، ورودپول‌‌حقیقی جزیی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها ورود پول حقیقی داشتند. ارزش معاملات مثل قبل بود.

مهمترین نماد امروز

از بین نمادهایی که ورود پول هوشمند پیشرفته دارند نمادهای غشآذر، فزر، تاپکیش و صندوق طلا شرایط جالبی دارند.

مهمترین گروه امروز

محصولات‌چوبی مثبت‌ترین و رایانه منفی‌‌ترین بودند.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۱۴ مردادماه۱۴۰۲

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را مثبت نشان میدهد. شاخص در سطح ۲ میلیون واحد مقاومت دارد و باید ببینیم طچور با این مقاومت مواجه خواهد شد. سناریو بدبینانه ناحیه حمایتی ۱۸۰۰ تا ۱۸۵۰ هزار واحد است.

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۰ مردادماه ۱۴۰۲

برای ورود به نرم افزار فیلتر هوشمند بورس کلیک کنید