گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۱ آبان ۱۴۰۱

به این نوشته امتیاز بدهید!

وضعیت بازار بورس بهتر از انتظار پیش رفت. با توجه به رسیدن شاخص به ناحیه مقاومتی انتظار عرضه را برای بازار امروز داشتیم که شاهد آن هم بودیم. شاخص کل هزار واحد افت کرد ولی نیمه دوم تقاضا افزایش پیدا کرد. حقوقی ها امروز خرید زیادی داشتند و قدرت خریدار حقیقی زیاد نبود. هنوز اعتماد حقیقی ها به بازار کم است و اینجا حقوقی ها باید نقش خودشان را در اعتماد سازی به درستی ایفا کنند. اولین نکته بازار امروز مواجهه خوب شاخص با مقاومت بود دوم اینکه درآمد ثابت ها خروج پول حقیقی داشتند که نشان از امید به روند بهتر بازار در هفته آینده دارد.

مهمترین نمادهای امروز

نمادهای وامید و فملی بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند.

گروه قند و شکر نیز بیشترین ورود پول حقیقی را داشت.

مهمترین گروه امروز

شاخص گروه کاشی و سرامیک بیشترین رشد و شاخص گروه ارتباطات بیشترین افت را داشت.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۱۴ آبان

  • روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را مثبت نشان میدهد.
  • شاخص به خوبی با مقاومتش روبرو شد و با اصلاح چند ساعته دوباره گارد صعودی گرفت.
  • هدف بعدی شاخص کانال ۱۳۰۰ هزار واحد و تثبیت در این کانال است.

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۱ آبان ۱۴۰۱

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی