گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

4.5/5 - (71 امتیاز)

بازار خیلی نوسانی بود. بلافاصله بعد از شروع بازار عرضه زیاد شد و شاخص را از مثبت به منفی برد. نیمه دوم مجدد تقاضا افزایش پیدا کرد و شاخص برگشت و مثبت شد. ارزش صف های خرید مدتی است بالای ۲۰۰۰ میلیارد است!!! با مثبت شدن شاخص نمادهای بالاتر از قیمت پایانی افزایش یافتند و ورود‌پول‌حقیقی افزایش یافت. درآمد‌ثابت ها کماکان خروج پول حقیقی خیلی زیادی دارند. ارزش معاملات بیش از ۱۹ همت شد!!!! که بسیار عالی است.

مهمترین نمادهای امروز

نماد شپاس بیشترین سرانه نسبت به ماه را داشت. این نماد علیرغم رشد زیاد و بعد از فتح قله تاریخی تابلو بسیار قوی ای دارد و در حال صعود است.

مهمترین گروه امروز

گروه وسایل ارتباطی مثبت‌ترین و کانی فلزی منفی‌ترین‌ بود.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۱۲ اردیبهشت۱۴۰۲

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را مثبت نشان میدهد. شاخص افتان و خیزان به صعود خود ادامه میدهد. ما هم تا شناسایی علام تغییر روند ، با بازار همراه هستیم. باید در همراهی بازار، طبق استراتژی عمل کنیم. استراتژی برای هر سهم، ورود و خروج را تعیین میکند. به این ترتیب با تبدیل به موقع نمادها در سبد، از نوسانات بازار برای بهینه شدن سبد خود استفاده کنید.

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی