گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۱ بهمن ۱۴۰۱

4.7/5 - (14 امتیاز)

همانطور که دیروز پیشبینی کرده بودیم، بازار مثبت شروع کرد و بعد از رشد ۱۶ هزار واحدی، با افزایش عرضه، متعادل دنبال شد. در نتیجه الگوهای نزولی زیادی شکل گرفت و قدرت‌خریدار افت کرد. ساعت پایانی تقاضا افزایش پیدا کرد و قدرت خریدار بیشتر شد و کمی الگوهای نزولی کمتر شدند. خروج پول حقیقی از بازار زیاد نبود ولی درآمدثابتها مثل روز های قبل ورود پول حقیقی داشتند که نشان از احتیاط معامله گران دارد. ارزش معاملات افت زیادی نسبت به روز قبل دارد که برای روز مثبت اصلا نشانه خوبی نیست.

مهمترین نمادهای امروز

نماد پتروشیمی ممسنی بیشترین ورود پول هوشمند بازار که در سابقه نمادها هم کمتر دیده می شود. سرانه خرید دو برابر میانگین ماه و واگرایی مثبت دو فاکتور مهم دیگر برای این نماد هستند که شرایط ان را برای تکنیکالیست ها جذاب میکند.

مهمترین گروه امروز

گروه بانک مثبت‌ترین و محصولات فلزی منفی‌ترین گروه بودند.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۱۲ بهمن

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را مثبت نشان میدهد و احتمالا متعادل ادامه پیدا کند. تحلیل قبلی پابرجاست؛ شاخص در حال برگشت تا ۱۵۸۵ هزار واحد است. رسیدن به کانال ۱۶۰۰ هزار واحد بعید به نظر میرسد و روند نزولی شاخص ادامه پیدا خواهد کرد تا شاخص ۱۴۵۰ هزار واحد را ببیند. این برگشت شاخص همراه با ورود پول به درآمد ثابت ها و خروج پول حقیقی و کاهش ارزش معاملات از بازار میتواند نشانه فرصت خروج باشد.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی