گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۲ آذر ۱۴۰۱

4/5 - (5 امتیاز)

بازار امروز طبق تحلیلی که داشتیم متعادل بود. ابتدا کمی هیجان خرید داشتیم ولی کمی بعد عرضه بیشتر شد و نمادهای زیر قیمت پایانی زیاد شدند و شاخص کل منفی شد. بازگشایی فولاد شاخص را مثبت کرد. قدرت خریدار هم ابتدای بازار کم بود ولی به مرور افزایش پیدار کرد ولی خروج پول حقیقی از مجموع بازار به نسبت زیاد بود. با اینکه بازار زیاد قوی نبو ولی نمادهای زیادی مشکوک به ورود پول هوشمند بودند. البته تعداد نمادهای ورود و خروج پول هوشمند تقریبا برابر بود. طبق روال شنبه ها درآمدثابتها خروج پول حقیقی زیادی داشتند. ارزش معاملات اندکی افزایش نشان میدهد.

مهمترین نمادهای امروز

مهمترین نماد بازار امروز نماد فولاد بود که در ابتدای بازار بسته بود و بعد از بازگشایی خیلی خوب معامله شد و توانست شاخص کل را مثبت کند.

مهمترین گروه امروز

مثبت ترین گروه کانی فلزی بود و منفی ترین حمل و نقل بود.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۱۳ آذر

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را متعادل نشان میدهد. امروز شاخص رشد چندانی نداشت ولی الگوی شاخص هنوز قابل قبول و صعودی است. برای تداوم روند صعودی تثبیت بالای ۱۴۱۵ هزار واحد مهم است. مقاومت بعدی شاخص ۱۴۶۰ هزار واحد است که مقاومت مهمی است.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی