گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

4.9/5 - (801 امتیاز)

بازار خیلی خوب بود. میانه راه عرضه بیشتر شد و نمادهای زیر قیمت پایانی بیشتر شد ولی ساعت پایانی تقاضا بیشتر شد و نمادهای بالاتر از قیمت پایانی بیش از ۵۰۰ نماد شد. ارزش صف های کماکان بالای ۲۰۰۰ میلیارد است!!! برآیند معاملات ورود‌پول‌حقیقی بیش از ۱ همت را نشان میدهد. درآمد‌ثابت ها کماکان خروج پول حقیقی خیلی زیادی دارند. ارزش معاملات بیش از ۱۹ همت شد!!!! که بسیار عالی است.

مهمترین نمادهای امروز

نماد قنیشا امروز بیشترین سرانه به میانگین ماه را داشت. این نماد در مواجهه با مقاومت های مهم هفتگی و ماهانه به این شدت خرید می شود و به نظر میرسد بنای شکست این مقاومتها را دارد!!!!

مهمترین گروه امروز

گروه رادیویی مثبت‌ترین و هیچ گروهی منفی‌ نبود.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۱۳ اردیبهشت۱۴۰۲

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را مثبت نشان میدهد. شاخص افتان و خیزان به صعود خود ادامه میدهد. ما هم تا شناسایی علام تغییر روند ، با بازار همراه هستیم. باید در همراهی بازار، طبق استراتژی عمل کنیم. استراتژی برای هر سهم، ورود و خروج را تعیین میکند. به این ترتیب با تبدیل به موقع نمادها در سبد، از نوسانات بازار برای بهینه شدن سبد خود استفاده کنید.

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی