گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۲ تیرماه ۱۴۰۲

4.3/5 - (15 امتیاز)

تقاضا در بازار خوب بود و شاخص به راحتی مقاومتهای مهمی که دیروز اشاره شد را شکست. امروز هم نمادهای مثبت بیش از ۶۰۰ نماد بود. ساعت پایانی شاهد افزایش تقاضا و رشد شاخص بودیم. الگوهای صعودی زیادی در بازار شکل گرفت و بیش از 360 نماد قدرت خریدار داشتند. برآیند معاملات ورودپول‌حقیقی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها خروج پول حقیقی قابل توجهی داشتند. ارزش معاملات کمی بیشتر از روز قبل بود ولی هنوز چشم گیر نیست.

مهمترین نماد امروز

نماد دپارس در 3 ماه اخیر در موقعیت عبور از قله تاریخی خود قرار داشته است و از نظر تکنیکال الگوی خوبی ساخته است. تابلو نماد هم که خیلی خوب و جذاب است.

مهمترین گروه امروز

گروه کاشی مثبت‌ترین و دستگاه های برقی منفی‌ترین بودند.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۱۳ تیرماه ۱۴۰۲

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را مثبت نشان میدهد. امروز سیگنال خوبی از بازار گرفتیم. مقاومتهایی که در گزارش دیروز اشاره کرده بودیم شکسته شد و سیگنال تغییر روند صادر شد. البته تداوم این روند اهمیت دارد. شاخص در ابتدا باید کانال ۲۲۰۰ هزار واحد را پس بگیرد. بعد از آن اولین مقاومت مهم شاخص ۲۳۰ هزار واحد است.

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۲ تیرماه ۱۴۰۲

برای ورود به نرم افزار فیلتر هوشمند بورس کلیک کنید