گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۲ دی ماه ۱۴۰۲

3/5 - (2 امتیاز)

طبق انتظار بازار منفی شروع کرد و نمادهای منفی و زیر قیمت پایانی بیشتر از ۵۰۰ نماد بودند. امید داشتیم که بازار به حمایت امروز شاخص عکس العمل نشان دهد. با اینکه نیمه دوم نمادهای بالای قیمت پایانی کمی افزایش یافت ولی شاخص برنگشت و بازار تغییر محسوسی نداشت. برآیند معاملات خروج پول حقیقی را نشان میدهد که رقمی کمتر از دیروز بود. درآمد‌ثابت‌ها خروج پول حقیقی داشتند.

مهمترین نماد امروز

نماد ویژه امروز شرایط جذابی دارد. امروز ورود پول هوشمند دارد در حالی با مقاومت مهم خود فاصله زیادی دارد و به عبارت بهتر نسبت زیان به سود خوبی دارد. این سهم در محدوده کم ریسکی قرار دارد و در سابقه سهم حرکت های شارپی مشاهده می شود.

نماد غدام در سه اندیکاتور واگرایی مخفی مثبت نشان میدهد و با ورود پول هوشمند امروز توانایی رشد برای سهم ایجاد شده است. این سهم در آستانه سقف کانال کوتاه مدت نزولی است و بعد از شکست این سطح، حرکت سهم شتاب بیشتری میتواند بگیرد.

دقت داشته باشیدکه پیشنهادات بخش نماد ویژه عموما نمادهای میان مدتی هستند! برای مشاهده استراتژی های متنوع تر و سیگنال های خرید و فروش و مدیریت هوشمند سبد خود از نرم افزار کوانتوم استفاده کنید.

برای ورود به نرم افزار کوانتوم کلیک کنید

مهمترین گروه امروز

وسایل‌ارتباطی مثبت‌ترین و منسوجات منفی‌ترین بود.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۱۳ دی ماه۱۴۰۲

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را منفی نشان میدهد. عکس العمل امروز شاخص به سطح ۲۱۶۰ هزار واحد خیلی محدود بود ولی شاخص در محدوده مینیم قبلی قرار گرفت و احتمال اینکه بازار فردا متعادلتر باشد وجود دارد. شاخص بین دو مووینگ مهم ۱۵ و ۳۰ روزه قرار دارد و احتمال اینکه در این محدوده تغییر روند داشته باشیم وجود دارد. خصوصا که این سطح ۲۱۵۰ هزار واحد قله چند ماه گذشته شاخص است. از طرفی شاخص کل در تایم فریم ۱۵ دقیقه ای مستعد واگرایی مثبت هم هست.

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۲ دی ماه ۱۴۰۲

برای ورود به نرم افزار فیلتر هوشمند بورس کلیک کنید