گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۲ دی ۱۴۰۱

4.6/5 - (26 امتیاز)

همانطور که عرض شده بود، امروز بازار وضعیت بهتری داشت. تقاضا در بازار خوب بود و شاخص کندل پوششی صعودی ساخت. روند صعودی شاخص ادامه پیدا کرد و الگوهای صعودی کندلی خیلی زیادی شکل گرفت و بازار ورود پول حقیقی قابل توجهی داشت. علاوه بر قدرت خریدار بالا، تعداد و ارزش صف های خرید هم نکته جالب بازار امروز بود. نیمه دوم ابتدا عرضه بیشتر شد ولی ساعت پایانی مجد نمادهای بالاتر از قیمت پایانی افزایش یافتند. درآمدثابتها خروج پول حقیقی داشتند ولی ارزش معاملات کمتر از دیروز بود که برای روز مثبت، خوب نبود و انتظار بیشتری داشتیم.

مهمترین نمادهای امروز

نماد پیزد یکی از نمادهای جالب بازار امروز بود. ورود پول هوشمند و حجم مشکوک قابل توجه در کنار شکست مقاومت مهم، سیگنال های مهم این نماد برای ادامه روند صعودی است.

مهمترین گروه امروز

گروه خودرو مثبت ترین بود. شاخص هیچ گروهی منفی نبود.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۱۳ دی

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را مثبت نشان میدهد. امروز شاخص برگشت خوبی داشت ولی تثبیت در کانال ۱۶۰۰ هزار واحد برای تداوم روند صعودی الزامی است و هنوز نمیتوان در این مورد نظری داد. خصوصا که امروز کاهش ارزش معاملات هم داشتیم.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی