گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

4.3/5 - (76 امتیاز)

بازار در مجموع متعادل بود. شاخص به دلیل عرضه در شاخص سازها چند بار مثبت و منفی شد و در نهایت منفی بسته شد. این در حالی بود که هم وزن با رشد ۱۰ هزار واحدی بسته شد. ارزش صف های امروز به بالای ۳۰۰۰ میلیارد هم رسید!!! برآیند معاملات ورود‌پول‌حقیقی نزدیک ۲ همت را نشان میدهد!! درآمد‌ثابت ها کماکان خروج پول حقیقی دارند. ارزش معاملات بیش از ۲۳ همت شد!!!! که بسیار عالی است.

مهمترین نمادهای امروز

نمادهای خودرو و خساپا بیشترین کد به کد حقوقی به حقیقی را داشت. این نماد مقاومت مهمی را پشت سر گذاشته و به نظر می رسد تاثیر مثبتی هم بر جو بازار داشته باشد.

مهمترین گروه امروز

گروه ذغال‌سنگ مثبت‌ترین و حمل و نقل منفی‌ترین‌ بود.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۱۶ اردیبهشت۱۴۰۲

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را متعادل نشان میدهد. شاخص افتان و خیزان به صعود خود ادامه میدهد. ما هم تا شناسایی علام تغییر روند ، با بازار همراه هستیم. باید در همراهی بازار، طبق استراتژی عمل کنیم. استراتژی برای هر سهم، ورود و خروج را تعیین میکند. به این ترتیب با تبدیل به موقع نمادها در سبد، از نوسانات بازار برای بهینه شدن سبد خود استفاده کنید.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی