گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۳ تیرماه ۱۴۰۲

5/5 - (1 امتیاز)

طبق انتظار بازار مسیر صعود را ادامه داد و با ۶۰۰ نماد مثبت وارد کانال ۲۲۰۰ هزار واحد شد. با ورود شاخص به کانال 2200 زهرا واحد، عرضه بیشتر شد و نمادهای زیر قیمت پایانی زیاد شد. با افزایش عرضه، الگوهای نزولی زیاد شدند. برآیند معاملات خروج‌پول‌حقیقی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها خروج پول حقیقی قابل توجهی داشتند. ارزش معاملات بهتر از روزهای قبل ولی بهتر این است که بالای ۱۰ همت برسد.

مهمترین نماد امروز

نماد اتکای بیشترین حجم مشکوک بود. این نماد موقعیت خیلی خوبی دارد. هر چند با یک مقاومت هم درگیر شده ولی تابلو سهم خوب است.

نماد داسوه چند روزی است بیشترین سرانه خرید نسبت به سابقه خود دارد.

مهمترین گروه امروز

گروه زراعت مثبت‌ترین و شیمیایی منفی‌ترین بودند.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۱۴ تیرماه ۱۴۰۲

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را متعادل نشان میدهد. همانطور که دیروز عرض شد، در سطح ۲۲۰۰ هزار واحد مقاومت هست و امروز شاهد عرضه در این سطح بودیم. ولی مقاومت اصلی شاخص ۲۳۰۰ هزار واحد شاخص است.به نظر میرسد شاخص بتواند افتان و خیزان خود را به به سطح  ۲۳۰۰ هزار واحد برساند.

برای ورود به نرم افزار فیلتر هوشمند بورس کلیک کنید