گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۳ دی ۱۴۰۱

4/5 - (20 امتیاز)

طبق انتظار بازار مثبت بود ولی زیاد قوی نبود. نیمه دوم شاخص منفی شد و نمادهای منفی هم زیاد شدند. طبیعتا الگوهای نزولی هم زیاد شدند. از طرفی شاخص هم وزن مثبت بسته شد و نمادهای صف خرید هم زیاد بودند. بازار تلاش محدودی برای برگشت داشت و نمادهای مثبت کمی بیشتر شدند ولی این حرکت ناکام ماند و ساعت پایانی عرضه ها بیشتر و بازار منفی تر شد. ارزش معاملات کمی بیشتر از دیروز بود. اینکه روزهای منفی ارزش معاملات بیشتر می شود چندان جالب نیست و تداوم اصلاح را محتمل تر نشان میدهد.

مهمترین نمادهای امروز

نماد های خودرویی مانند خودرو و خساپا تاثیر مثبت بر شاخص داشتند و در فیلتر بیشترین ارزش معاملات هم دیده می شوند.

مهمترین گروه امروز

گروه خودرو مثبت ترین بود. گروه وسایل ارتباطی منفی ترین بود.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۱۴ دی

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را متعادل نشان میدهد. نیمه دوم بازار امروز چندان جالب نبود ولی به نظر میرسید منفی ها خرید می شدند. از طرفی صف های خرید نشان میدهد که امیدواری در بازار وجود دارد و ممکن است روز های آتی هم شاخص هم وزن وضعیت بهتری داشته باشد. شاخص ممکن است الگوی abc را در اصلاح شکل دهد و تا ۱۵۴۵ هزار واحد افت کند، ولی تداوم روند صعودی بعد از این اصلاح محتمل است.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی