تحلیل وضعیت بازار سرمایه 14 آذر 1401

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۴ آذر ۱۴۰۱

4.5/5 - (17 امتیاز)

بازار متعادل شروع کرد، در ادامه شاخص کمی رشد کرد ولی با افزایش عرضه شاخص روند نزولی پیدا کرد و نمادهای منفی زیاد شدند. نمادهایی که مشکوک به خروج پول هوشمند هستند بیشتر از نمادهایی هستند که رد پای پول هوشمند دارد. با این حال نمادهایی که صف خرید بودند خیلی بیشتر از صف فروش ها بودند. درآمدثابتها امروز هم خروج پول حقیقی زیادی داشتند.  ارزش معاملات اندکی افزایش نشان میدهد.

مهمترین نمادهای امروز

نماد فخاس بازگشایی پر قدرتی داشت و بیشترین ورود پول هوشمند بازار بود.

مهمترین گروه امروز

مثبت ترین گروه منسوجات بود و منفی ترین حمل ونقل بود.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۱۵ آذر

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را متعادل نشان میدهد. شرایط تغییر چندانی نداشت. نکته منفی بازار امروز وضعیت کندل نزولی شاخص بود و نکته مثبت بازار تداوم خروج پول از درآمد ثابت ها است. برای تداوم روند صعودی تثبیت بالای ۱۴۱۵ هزار واحد مهم است. مقاومت بعدی شاخص ۱۴۶۰ هزار واحد است که مقاومت مهمی است. حفظ حمایت ۱۳۸۰ هم اهمیت زیادی دارد.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی