گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۴ تیرماه ۱۴۰۲

4.4/5 - (9 امتیاز)

بازار با امید شروع کرد ولی توان زیادی نداشت.همانطور که در گزارش دیروز عرض شد بازار متعادل بود. شاخص به سختی ۳ هزار واحد رشد کرد ولی برگشت. نیمه دوم عرضه بیشتر شد و نمادهای زیر قیمت پایانی زیاد شد. با افزایش عرضه، الگوهای نزولی زیاد شدند ولی الگوهای صعودی بیشتر بوند. ارزش صفهای خرید هم چند برابر صف های فروش بود. برآیند معاملات خروج‌پول‌حقیقی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها طبق روال چهارشنبه هاورود پول حقیقی داشتند. ارزش معاملات تغییر خاصی نداشت.

مهمترین نماد امروز

نماد اتکای امروز هم حجم مشکوک بود و بالاتر از مقاومت مهمش با تقاضای زیاد معامله شد. این کیفیت معاملات الزام میکند که شرایط این سهم را حتما بررسی کنیم. در کل شرایط جذابی در تابلو و تکینکال سهم مشهود است.

مهمترین گروه امروز

گروه فنی‌مهندسی مثبت‌ترین و وسایل‌ارتباطی منفی‌ترین بودند.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۱۷ تیرماه ۱۴۰۲

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را متعادل نشان میدهد. در گزارش روزهای قبل اشاره شد که ممکن است شاخص مدتی درجا بزند. فعلا حمایت مهم شاخص ۲۱۷۰ هزار واحد و مقاومت مهم ۲۳۰۰ هزار واحد است.

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۴ تیرماه ۱۴۰۲

برای ورود به نرم افزار فیلتر هوشمند بورس کلیک کنید