گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۳

5/5 - (1 امتیاز)

بازار تحت تاثیر نگرانی از تشدید درگیری ها شاهد عرضه از لحظات آغازین بود ولی در ادامه و با حمایت بازار ساز نمادهای شاخص ساز و بعد از آن کلیت بازار حمایت شد و نمادهای بالاتر از قیمت پایانی افزایش یافت. با افزایش تقاضا شاخص برگشت و بعد از افت بیش از ۲۰ هزار واحدی ۵ هزار واحد رشد کرد. طبیعتا قدرت فروشنده غالب بود و نمادهای منفی و صف فروش زیاد بودند ولی نکته مثبت خروج پول از درآمدثابت ها بود و اینکه نمادهای زیادی در ناحیه حمایتی قرار گرفتند که میتواند منجر به افزایش حمایتها شود.

مهمترین نماد امروز

یکی از راه های پیدا کردن نمادهای خوب، استفاده از فیلتر، بیشترین فیلتر مثبت است. این فیلتر نمادهایی را لیست میکند که مجموع امتیاز تابلو و تیکنیکال سهم بالا باشد و به ترتیب از بیشترین لیست می شود.

در ابتدای این لیست میتوان نماد سآبیک را مشاهده کرد. این نماد بعد از اینکه مدت زیادی درجا زده و در واقع با شیب ملایم حرکت میکرده در دو روز اخیر دو کندل خیلی خوب ساخته و از ناحیه مقاومتی خارج شده است. این نماد به محدوده سقف کانال خود رسیده است و احتمالا فرصت ورود میدهد. محدوده مینیمم کندل امروز، موقعیت مناسبی برای ورود است هر چند احتمالا اینکه مجدد این قیمت دیده بشه زیاد نیست.

دقت داشته باشیدکه پیشنهادات بخش نماد ویژه عموما نمادهای میان مدتی هستند! برای مشاهده استراتژی های متنوع تر و سیگنال های خرید و فروش و مدیریت هوشمند سبد خود از نرم افزار کوانتوم استفاده کنید.

برای ورود به نرم افزار کوانتوم کلیک کنید

مهمترین گروه امروز

شاخص گروه سیمان بیشترین رشد را تجربه کرد و گروه محصولات چوبی منفی ترین گروه بود. فیلتر «سرانه خرید حقیقی بیش از کندل قبل» نشان میدهد که گروه های شیمیایی و بیمه نسبت به روز قبل سرانه خرید بیشتری دارند.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۱۵ اسفند ماه۱۴۰۳

شاخص به ناحیه حمایتی ۲۲۳۰ هزار واحد رسیده است و تا سطح حمایت روانی ۲۲۰۰ هزار واحد فاصله زیادی ندارد ولی در صورت از دست دادن این کانال سطح ۲۱۶۶ هزار واحد حمایت مهم شاخص است. اما در مورد روند شاخص، روند شاخص میتواند حفظ شود و از ناحیه ۲۲۰۰ هزار واحد تا ۲۲۳۰ هزار واحد شاخص مستعد برگشت هست. تحلیل این برگشت و کیفیت آن روند شاخص را آشکار خواهد کرد.

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۳

برای ورود به نرم افزار فیلتر هوشمند بورس کلیک کنید