گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۵ آبان ۱۴۰۱

به این نوشته امتیاز بدهید!

بازار بهتر از انتظار بود. عرضه ها خیلی خوب جمع شد و با رشد تقاضا خصوصا در نمادهای کوچکتر شاخص کل و شاخص هم وزن رشد خوبی داشتند. رفتار امروز بازار نشان از انگیزه خریداران و اهداف بلند آنها دارد. با صف خرید شدن نمادهای خساپا و خودرو در ساعت پایانی معاملات میتوان تداوم رشد را برای فردا امید داشت. امروز هم درامد ثابت ها خروج پول حقیقی زیادی داشتند و ارزش معاملات نزدیک ۶ همت بود که مدتها بود این عدد را ندیده بود. ساعت پایانی معاملات نمادهای مثبت مجددا افزایش یافت و بازار با تقاضای قابل توجه بسته شد و احتمالا شروع بازار فردا هم با همین تقاضا خواهد بود.

مهمترین نمادهای امروز

نماد فملی رشد زیادی داشت و بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص را داشت. در لیست بیشترین ارزش معاملات صندوق های درآمد ثابت صدر نشین بودند.

مهمترین گروه امروز

گروه حمل و نقل، ذغال سنگ و خودرو بیشترین رشد را داشتند و گروه غذا منفی ترین گروه بود.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۱۶ آبان

  • روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را مثبت نشان میدهد.
  • شاخص مقاومت ۱۳۳۳ هزار واحد را هم شکست ولی هنوز در ناحیه مقاومتی قرار دارد.
  • کماکان احتمال افزایش عرضه وجود دارد و اگر تقاضا ادامه پیدا کند نشان از هیجان زیاد در تقاضا است که از رشد پیوسته شاخص هراسی ندارند و احتمالا به تارگتهای بلندتری فکر می کند.
  • مقاومت بعدی شاخص ۱۳۸۵ هزار واحد است.
  • شاخص در محدوده سقف کانال کوتاه مدت قرار دارد.