تحلیل وضعیت بازار سرمایه 15 آذر 1401

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۵ آذر ۱۴۰۱

4.7/5 - (3 امتیاز)

بازار متعادل شروع کرد. علیرغم اینکه نمادهای مثبت بیشتر بودند و هم وزن مثبت بود ولی شاخص کل روند نزولی داشت.  البته افت شاخص بیشتر تحت تاثیر نمادهای میدکو و کگل بود و بیشتر شاخص سازها حمایت داشتند. الگوهای کندلی صعودی زیادی شکل گرفت و قدرت خریدار هم در بازار خوب بود. نمادهایی که ورو پول هوشمند داشتند کم بیشتر از خروج پول هوشمند بود. درآمدثابتها امروز هم خروج پول حقیقی داشتند. ارزش معاملات تغییر چندانی ندارد. مجموعا شرایط بازار خوب و امیدوار کننده بود.

مهمترین نمادهای امروز

نماد میدکو با حجم بیش از مانگین، بیشترین تاثیر منفی بر شاخص را از آن خود کرد. نماد کرازی هم بیشترین ورود پول هوشمند را داشت که با بقیه نمادها اختلاف قابل توجهی داشت.

مهمترین گروه امروز

مثبت ترین گروه کاشی بود و منفی ترین فنی و مهندسی بود.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۱۶ آذر

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را متعادل نشان میدهد. شاخص هم وزن و شاخص روند خلاف جهت هم دارند. شاخص هم وزن به سمت مقاومت ۴۲۴ هزار واحد در حرکت است و شاخص کل در محدوده کانال ۱۴۰۰ هزار واحد قرار گرفته است. در این شرایط حفظ کانال ۱۴۰۰ هزار واحد برای شاخص مهم است و حمایت بعدی آن ۱۳۳۰ هزار واحد است. با رسیدن شاخص هم وزن به مقاومت ۴۲۴ هزار واحد عرضه در نمادهای کوچک افزایش خواهد یافت.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی