گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۵ اسفند ۱۴۰۱

به این نوشته امتیاز بدهید!

بازار به خوبی دیروز نبود و طبق انتظار متعادل دنبال شد. در ابتدا عرضه بیشتر شد و شاخص کل منفی شد ولی بلافاصله تقاضا در نمادهای کوچکتر بازار بیشتر شد و روند شاخص برگشت ولی مثبت نشد، با اینکه شاخص هم وزن مثبت بسته شد. به مرور نمادهای بالاتر از قیمت پایانی و الگوهای صعودی بیشتر شدند. از طرفی قدرت خریدار هم بیشتر از فروشنده بود و طمع در بازار دیده می شد. درآمدثابتها ورود پول حقیقی داشتند و ارزش معاملات مثل روز قبل بود.

مهمترین نمادهای امروز

نماد ثبهساز حجم بسیار زیادی معامله شد؛ نزدیک به 40 برابر میانگین!!! این نماد ورود پول هوشمند شدیدی داشت. معمولا چنین تقاضایی در این سهم دیده نمی شد. این سهم از کانال بلند مدت خارج شده در حالی که در میدلاین کانال کوتاه مدت است و موقعیت جذابی دارد.

مهمترین گروه امروز

سیمان مثبت‌ترین و فنی مهندسی منفی ترین گروه بود.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۱۶ اسفند

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را متعادل نشان میدهد. بازار تمایلی به اصلاح عمیق ندارد. کماکان اصلاح تا ۱۷۷۵ هزار واحد خیلی محتمل است ولی با توجه به شرایط بازار امروز، برگشت شاخص از این نقطه هم دور از انتظار نیست. اگر بازار با همین کیفیت معامله شود اصلاح بیشتر زمانی خواهد شد تا قیمتی.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی