گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۵ مردادماه ۱۴۰۲

3.7/5 - (3 امتیاز)

بازار ضعیف شروع کرد و شاخص بعد از رشد ۲ هزار واحدی منفی شد. نیمه دوم تقاضا افزایش پیدا کرد خصوصا در شاخص سازها. بازگشایی شتران شاخص را رشد داد. برآیند معاملات، خروج‌پول‌‌حقیقی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها خروج پول حقیقی داشتند. ارزش معاملات خیلی کم بود. امیدواریم روزهای مثبت ارزش بالاتر باشد.

مهمترین نماد امروز

نماد وبیمه علاوه بر تابلو خیلی خوب، الگوی خیلی خوبی هم دارد. این نماد اصلاح خوبی داشته، پیش از موج صعودی خوبی را هم تجربه کرده و مقاومت مهمی را با قدرت شکسته است.

مهمترین گروه امروز

ذغال‌سنگ مثبت‌ترین و وسایل‌ارتباطی منفی‌ترین بود.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۱۶ مردادماه۱۴۰۲

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را مثبت نشان میدهد. حفظ کانال ۲ میلیون واحد اهمیت دارد. مقاومت مهم شاخص سطح ۲۱۰۰ هزار واحد است. در این حدوده هم مووینگ ۳۰ روزه داریم و هم سقف روند شکسته شده است.

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۵ مردادماه ۱۴۰۲

برای ورود به نرم افزار فیلتر هوشمند بورس کلیک کنید