تحلیل وضعیت بازار سرمایه 16 آذر 1401

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۶ آذر ۱۴۰۱

4.7/5 - (18 امتیاز)

بازار متعادل و همراه با کمی تقاضا شروع کرد. در ادامه عرضه در شاخص ساز ها و تقاضا در هم وزن افزایش یافت و این دو شاخص خلاف جهت هم حرکت کردند. گروه خودرو تقاضای زیادی داشت. نمادهای خودرو و خساپا به سرعت به صف خرید رسیدند ولی با افزایش عرضه در بازار عرضه شدند. ساعت پایانی مجدد این دو نماد جمع شدند که با توجه به کندل خوبی امروز داشتند احتمالا این تقاضا ادامه دار خواهد بود. مجموع بازار ورود پول حقیقی داشت. درآمدثابتها طبق روال چهارشنبه ها ورود پول حقیقی داشتند. ارزش معاملات کمی بیشتر از روزهای قبل بود.

مهمترین نمادهای امروز

امروز هم نماد میدکو بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشت.

مهمترین گروه امروز

مثبت ترین گروه خودرو بود و منفی ترین ذغال سنگ بود.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۱۹ آذر

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را متعادل نشان میدهد. شاخص هم وزن و شاخص روند خلاف جهت هم دارند. شاخص هم وزن به سمت مقاومت ۴۲۴ هزار واحد در حرکت است و شاخص کل در محدوده کانال ۱۴۰۰ هزار واحد قرار گرفته است. در این شرایط حفظ کانال ۱۴۰۰ هزار واحد برای شاخص مهم است و حمایت بعدی آن ۱۳۳۰ هزار واحد است. با رسیدن شاخص هم وزن به مقاومت ۴۲۴ هزار واحد عرضه در نمادهای کوچک افزایش خواهد یافت.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی