گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲

4.8/5 - (120 امتیاز)

بازار با معیار فاصله از قیمت پایانی متعادل بود. ولی بیشتر نمادها مثبت بودند و شاخص مثبت بود. درصد رشد شاخص‌هم‌وزن ۲ برابر شاخص کل بود. ارزش صف های امروز به بالای ۳۰۰۰ میلیارد هم رسید!!! برآیند معاملات ورود‌پول‌حقیقی بیش از ۲ همت را نشان میدهد!! درآمد‌ثابت ها کماکان خروج پول حقیقی دارند. ارزش معاملات بیش از ۲۳ همت شد!!!! که بسیار عالی است.

مهمترین نمادهای امروز

با اینکه خودرو موثرترین نماد روی شاخص بود ولی نماد خساپا تابلو خیلی قوی ای داشت. بیشترین سرانه به میانگین، قدرت خریدار بالا، صف سنگین و… .

مهمترین گروه امروز

گروه خودرو و بانک مثبت‌ترین و ذغال‌سنگ منفی‌ترین‌ بود.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۱۷ اردیبهشت۱۴۰۲

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را مثبت نشان میدهد. شاخص افتان و خیزان به صعود خود ادامه میدهد. ما هم تا شناسایی علام تغییر روند ، با بازار همراه هستیم. باید در همراهی بازار، طبق استراتژی عمل کنیم. استراتژی برای هر سهم، ورود و خروج را تعیین میکند. به این ترتیب با تبدیل به موقع نمادها در سبد، از نوسانات بازار برای بهینه شدن سبد خود استفاده کنید.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی