گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۶ مردادماه ۱۴۰۲

5/5 - (2 امتیاز)

شاخص مثبت بود ولی بازار متعادل بود. در واقع نیمه دوم عرضه بیشتر شد و نمادهای زیادی زیر قیمت پایانی بسته شدند. برآیند معاملات، خروج‌پول‌‌حقیقی جزیی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها خروج پول حقیقی داشتند.  ارزش معاملات تغییر چشم گیری نداشت.

مهمترین نماد امروز

نماد وساپا تابلو خوبی دارد هر چند در مواجهه با مقاومت مهم قرار داد.

مهمترین گروه امروز

گروه خودرو مثبت‌ترین و وسایل‌ارتباطی منفی‌ترین بود.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۱۷ مردادماه۱۴۰۲

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را متعادل نشان میدهد. حفظ کانال ۲ میلیون واحد اهمیت دارد. این سطح هم حمایت روانی است و هم سطح حمایتی تکنیکال است. مقاومت مهم شاخص سطح ۲۱۰۰ هزار واحد است. در این حدوده هم مووینگ ۳۰ روزه داریم و هم سقف روند شکسته شده است.

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۶ مردادماه ۱۴۰۲

برای ورود به نرم افزار فیلتر هوشمند بورس کلیک کنید