گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۷ آبان ۱۴۰۱

به این نوشته امتیاز بدهید!

امروز هم در ادامه روزهای پیش از این وضعیت بازار خوب بود و خیلی خوب شروع کرد. شاخص در ساعت ابتدایی بیش از ۲۰ هزار واحد رشد کرد و وارد کانال ۱۴۰۰ هزار واحد شد ولی در نیمه دوم بازار شاهد افزایش عرضه بودیم. عرضه ها تا جایی ادامه کرد که تعداد نمادهایی زیر قیمت پایانی معامله می شدند افزایش یافت. شاخص کمی افت کرد و الگوهای کندلی نزولی به شدت افزایش یافت. نکته کم سابقه بازار امروز افزایش ارزش معاملات به بیش از ۷ همت بود. خروج پول از صندوق های درامد ثابت نشان میدهد کماکان از بازار انتظار رشد می رود.

مهمترین نمادهای امروز

نمادهای خگستر و شتران بیشترین ارزش معاملات را داشتند. کچاد و تاپیکو هم بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص را داشتند.

مهمترین گروه امروز

گروه تامین بیشترین رشد را داشت و گروه زراعت منفی ترین بود.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۱۸ آبان

  • روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را منفی نشان میدهد.
  • شاخص حرکت خیلی خوب داشت و نیاز به اصلاح دارد. از کانال کوتاه مدت نزولی خارج شده و احتمالا یه پولبک به سقف کانال خواهد داشت.
  • احتمال تداوم روند صعودی بعد از یک اصلاح کوتاه وجود دارد ولی مقاومت ۱۴۵۰ هزار واحد مقاومت مهمی است و به سادگی نمیتوان از آن عبور کرد.
مین

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی