گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲

4.9/5 - (405 امتیاز)

عرضه های شدید امروز هم تداوم داشت و فقط تعداد محدودی نماد قابل معامله بودند و بیشتر نمادها قفل صف فروش بودند. بیش از ۶۰۰ نماد منفی و ارزش صف های فروش بیش از ۱۰ همت بود!!!! البته ۴۵ نماد هم صف خرید بودند!!! برآیند معاملات خروج‌پول‌حقیقی بیش از ۳ همت را نشان میدهد. درآمد‌ثابت ها ورود پول حقیقی دارند. ارزش معاملات افت زیادی داشت. امیدواریم در برگشت شاخص مجدد شاهد افزایش ارزش معاملات باشیم.

مهمترین نمادهای امروز

نماد لکما که در 6 ماه اخیر تقریبا 3 برابر شده است، امروز 10 برابر میانگین حجم خورد و صف خرید شد!!!!

مهمترین گروه امروز

گروه منسوجات مثبت‌ترین و ذغال‌سنگ منفی‌ترین‌ بود.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۱۹ اردیبهشت۱۴۰۲

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را منفی نشان میدهد. به نظر میرسد شاخص در محدوده ۲۲۵۰ هزار واحد برگشتی داشت باشد. اما اینکه این برگشت فرصت خروج است یا محدوده کف جدید، باید صبر کنیم و تابلو معاملات را به دقت بررسی کنیم.  به هر صورت وضعیت هر نماد مستقلا هم باید در نظر گرفته شود و هر مثبتی فرصت ورود نیست. به نظر میرسد فردا با نزدیک شدن شاخص به محدوده مورد نظر، میرسد، تقاضا افزایش یابد.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی