گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۸ بهمن ۱۴۰۱

2.3/5 - (40 امتیاز)

بازار مثبت بود و قدرت خریدار بالا بود. شاخص هم وزن رشد بیشتری داشت و شاخص ساز ها هم رشد خوبی داشتند. با اینکه الگوهای صعودی بیشتر بودند ولی برآیند بازار خروج پول حقیقی جزیی داشت. با اینکه بازار مثبت بود ولی درآمدثابتها ورود پول حقیقی داشتند. ارزش معاملات مثل روزهای قبل بود و رشد خاصی نداشت.

مهمترین نمادهای امروز

نماد لسرما بیشترین ورود پول هوشمند بود در حالی که واگرایی مثبت هم در چند اندیکاتور دارد. به نظر میرسد این نماد میتواند حرکت خوبی داشته باشد.

مهمترین گروه امروز

گروه ذغال سنگ مثبت‌ترین و منسوجات منفی‌ترین بودند.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۱۹ بهمن

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را مثبت نشان میدهد. شاخص بعد از تلاش فراوان و شکل گیری واگرایی مثبت ضعیف توانست تغییر روند دهند ولی با توجه به ورود پول به درآمد ثابت ها و ارزش معاملات می توان گفت این همان برگشت موقت به ۱۵۸۵ هزار واحد است و هنوز نمی توان این مثبت را روند صعودی حساب کرد مگر اینکه شاخص بالاتر از ۱۵۸۵ هزار واحد و بالاتر از میانگین متحرک ۳۰ روزه تثبیت کند.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی