گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۲

5/5 - (3 امتیاز)

همانطور که در گزارش هفته قبل اشاره شده بود وضعیت بازار ریسک دارد. امروز هم بازار با عرضه شروع کرد و به مرور عرضه بیشتر شد تا بیش از ۶۰۰ نماد منفی شدند. الگوهای نزولی زیادی شکل گرفت و نمادهای زیادی هنوز در محدوده مقاومت هستند. برآیند معاملات خروج پول حقیقی زیادی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها خروج پول حقیقی داشتند. ارزش معاملات تغییر محسوسی ندارد.

مهمترین نماد امروز

نماد پسهند مقاومت مهمی را با حجم خیلی خوب شکست است. این نماد با تابلو قوی که سرانه بالا و کد به کد همراه است مقاومت مهم را شکسته و در آستانه قله اردیبهشت ماه قرار گرفته است قله تاریخی سهم هم محسوب می شود.

مهمترین گروه امروز

گروه کاشی مثبت‌ترین و خودرو منفی‌ترین بود.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۱۹ شهریور ماه۱۴۰۲

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را منفی نشان میدهد. بازار بعد از رشدی که داشته است وارد ناحیه مقاومتی با محوریت ۲۱۸۰ هزار واحد شده بنابراین باید احتیاط لازم را در مدیریت سبد داشته باشید و نمادهایی پر ریسک رو تبدیل کنید. احتمال برگشت شاخص و حرکت تا ۲۲۰۰ هزار واحد و شکل گیری واگرایی منفی هم وجود دارد.

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۲

برای ورود به نرم افزار فیلتر هوشمند بورس کلیک کنید