گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

5/5 - (1 امتیاز)

همانطور که در گزارش دیروز عرض شد سطح ۲۲۵۰ هزار واحد برای برگشت شاخص مناسب بود و شاخص امروز بعد از افت ۵۰ هزار واحدی و رسیدن به سطح ۲۲۶۰ هزار واحد برگشت. البته برگشت شاخص متاثر از مثبت شدن شاخص سازها بود و شاخص هم وزن افت خیلی زیادی داشت. نزدیک ۴۰۰ نماد بالاتر از قیمت پایانی معامله شدند و نمادهای مثبت بیش از ۳۵۰ نماد بودند. چون بازار از منفی به مثبت رفت الگوهای صعودی زیادی هم شکل گرفت. برآیند‌معاملات خروج‌پول‌حقیقی بیش از ۱.۵همت را نشان میدهد. درآمد‌ثابت ها خروج پول حقیقی داشتند ولی مقدار کاهشی بود.ارزش معاملات خیلی خوب و بیشتر از روز قبل و امیدوار کننده بود.

مهمترین نمادهای امروز

نماد آسیا در حالی که در وضعیت عبور از قله تاریخی است و رشد خوبی هم داشته امروز تابلو خیلی خوبی داشت. هم سرانه، هم قدرت خریدار، هم پول هوشمند و هم کندل خوب…

مهمترین گروه امروز

گروه پالایش مثبت‌ترین و ارتباطات منفی‌ترین‌ بود.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۲۰ اردیبهشت۱۴۰۲

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را مثبت نشان میدهد. طبق انتظار شاخص از محدوده ای که در گزارش دیروز عرض شده بود برگشت. این برگشت ممکن است فرصت خروج باشد مگر اینکه شواهد خلاف این را اثبات کند و ارزش معاملات حفظ شود. نکته مثبت بازار امروز ارزش معاملات بود که بیش از ۲۰ همت شد که در صورت تداوم میتواند فرض فرصت خروج رو ضعیف کند. فردا روز آخر هفته است و احتمالا تردیدها بیشتر می شود و خریدهای مثبت کمتر. پس بعید به نظر میرسد شاخص فردا رشد زیادی داشته باشد. فعلا ارزش معاملات را دنبال می کنم.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی