گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۹ دی ۱۴۰۱

4/5 - (24 امتیاز)

با رسیدن شاخص به حوالی قله هفته قبل، بازار با تردید شروع کرد و نمادهای زیر قیمت پایانی و الگوهای نزولی زیاد شدند ولی بلافاصله بازار جمع شد و روند شاخص صعودی شد. بازار نیمه دوم کاملا مثبت شد و با قدرت خریدار و نمادهای مثبت زیاد، صعود شاخص ادامه پیدا کرد. برآیند گردش پول هم ورود پول حقیقی قابل توجه به بازار را نشان می دهد. درآمد ثابت ها امروز هم خروج پول حقیقی زیادی داشتند و ارزش معاملات خیلی خوب و قابل قبول است.

مهمترین نمادهای امروز

نماد های شستا و تاپیکو امروز بیشترین مثبت بر شاخص را داشتند و بیشترین کد به کد حقوقی به حقیقی امروز مربوط به نماد ومعادن بود.

مهمترین گروه امروز

گروه ارتباطات مثبت ترین بود. گروه قند و شکر منفی ترین بود.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۲۰ دی

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را مثبت نشان میدهد. شاخص افتان و خیزان به روند صعودی ادامه خواهد داد. مقاومت بعدی شاخص ۱۶۷۰ هزار واحد و بعد از آن ۱۷۲۰ هزار واحد خواهد بود. نکته مهم در مورد شاخص این است که شاخص از سقف کانال شش ماه خارج شده است و ممکن است حرکت با شتابی را تجربه کند.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی