گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۲

5/5 - (2 امتیاز)

بازار منفی ولی بهتر از انتظار بود و تلاش خوبی برای تغییر روند داشت. شاخص برگشت ولی موفق نبود. ابتدا نمادهای بالاتر از قیمت پایانی بیشتر بودند ولی نیمه دوم عرضه تشدید شد و نمادهای منفی بیشتر شدند. قدرت خریدار و الگوهای صعودی زیاد بودند. برآیند معاملات خروج پول حقیقی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها خروج پول حقیقی جزیی داشتند. ارزش معاملات کمتر از روزهای قبل بود.

مهمترین نماد امروز

نماد ویژه امروز از نظر ما نماد وخارزم بود. این نماد با سرانه خرید خوب، کد به کد و ورود پول هوشمند تابلو خیلی جذابی داشت. از طرفی این نماد از نظر تکنیکال بعد از مواجهه با مقاومت 5222 ریال مجدد با تقاضای شدید روبروست و مسیر هموارتری در پیش رو دارد.

برای بررسی پیشنهادات متنوع تر بر اساس استراتژی های متنوع میتوانید از نرم افزار کوانتوم استفاده کنید.

مهمترین گروه امروز

گروه ذغال سنگ مثبت‌ترین و وسایل ارتباطی منفی‌ترین بود.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۲۰ شهریور ماه۱۴۰۲

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را منفی نشان میدهد. بازار بعد از رشدی که داشته است وارد ناحیه مقاومتی با محوریت ۲۱۸۰ هزار واحد شده بنابراین باید احتیاط لازم را در مدیریت سبد داشته باشید و نمادهایی پر ریسک رو تبدیل کنید. ایده آل ما اصلاح زمانی است و حفظ کانال ۲ میلیون واحد مطلوب است.

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۲

برای ورود به نرم افزار فیلتر هوشمند بورس کلیک کنید