گزارش وضعیت بازار بورس در ۱ آبان ماه ۱۴۰۲

4.4/5 - (5 امتیاز)

هر چند انتظار بازار متعادل تری را داشتیم ولی بازار از ابتدا منفی شروع شد. شاخص بلافاصله افت کرد و در نیمه بازار کمی تامل کرد ولی در نهایت در ساعت پایانی روند افت شاخص تشدید شد. کندل شاخص پوششی بود و تقریبا ۴ کندل قبل از خود را پوشش داد که نشانه خوبی نیست. بیش از ۵۰۰ نماد منفی و زیرقیمت پایانی بسته شدند. الگوهای نزولی زیاد و قدرت فروشنده غالب بود. برآیند معاملات خروج پول حقیقی را نشان نمیدهد ومتاسفانه درآمد‌ثابت‌ها هم ورود پول حقیقی داشتند. ارزش معاملات هم تغییر محسوسی نداشت.

مهمترین نماد امروز

امروز بازار منفی بود ولی بازار عجیبی بود. با اینکه بیش از ۵۰۰ نماد منفی بودند ولی برخی نمادهای با تقاضای زیاد مثبت یا صف خرید بودند. از این رو اهمیت دارد که این نمادها را بررسی کرده و دلیل این تقاضا را پیدا کنیم. یکی از این نمادها که وضعیت خیلی خوبی دارد و در فیلترهای مختلفی در صدر لیست دیده می شود، نمادی است که همه مقاومتهای خود را شکسته و با تقاضای زیاد در حال صعود است. هر چند در این روزهای بازار، ریسک معاملات بالاست ولی با مدیریت ریسک و با توجه به استراتژی شخصی خود میتوانید در مورد این سهم تصمیم بگیرید.

نماد شدوص ورود پول هوشمند زیادی داشت و مقاومت مهمی را شکست. هرچند در پولبک به مقاومت شکسته با ریسک کمتری میتوان وارد سهم شد ولی با توجه به تقاضای زیاد ممکن است این فرصت ایجاد نشود.

برای مشاهده استراتژی های متنوع تر و سیگنال های خرید و فروش و مدیریت هوشمند سبد خود از نرم افزار کوانتوم استفاده کنید.

برای ورود به نرم افزار کوانتوم کلیک کنید

مهمترین گروه امروز

کاشی مثبت‌ترین و ارتباطات منفی‌ترین نبود.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۲ آبان ماه۱۴۰۲

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را منفی نشان میدهد. همانطور که در گزارش دیروز عرض شد بازار کماکان احتیاط را دیکته میکند. شاخص به سطح ۲۰۵۰ نرسید و حفظ ۲ میلیون واحد براش اهمیت دارد. تجربه سطح ۱۹۶۰ هزار واحد هم دور از انتظار نیست.

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱ آبان ماه ۱۴۰۲

برای ورود به نرم افزار فیلتر هوشمند بورس کلیک کنید