گزارش وضعیت بازار بورس در ۱ اسفند ۱۴۰۱

به این نوشته امتیاز بدهید!

بازار بسیار خوب بود. هم خوب شروع کرد و هم خوب بسته شد. بازار به راحتی به مقاومت ۱۵۸۵ هزار واحد رسید و از آن عبور کرد. همه نشانگرهای بازار نشانه های خوبی داشتند؛ قدرت خریدار بالا، الگوهای صعودی زیاد، صف خریدهای زیاد. از شگفتی های بازار امروز این بود که برآیند معاملات، ورود پول حقیقی هزار میلیاردی را نشان میدهد که بسیار کم سابقه بود از طرفی  درآمدثابتها هم خروج پول حقیقی بینظیری داشتند. علاوه بر اینها ارزش معاملات دو برابر هفته قبل شد و این بهترین نشانه برای تداوم روند صعودی است.

مهمترین نمادهای امروز

یکی از فیلترهای کاربردی برای این روزهای بازار ترکیب پول هوشمند و سرانه خرید (نسبت به میانگین) است. نماد حپارسا در ابتدای این لیست قابل توجه است. نکته مهم دیگر در مورد این نماد این است که دیروز هم پول هوشمند کم سابقه ای داشته است.

مهمترین گروه امروز

ذغال سنگ و فلزات مثبت‌ترین بودند وهیچ گروهی منفی نبودند.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۲ اسفند

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را مثبت نشان میدهد. بازار به سادگی به مرز ۱۶۰۰ هزار واحد برگشت و احتمال افزایش عرضه در ورود به این کانال وجود دارد. البته حجم تقاضا در بازار امروز این فرض را محتمل نشان میدهد که بازار داخل کانال ۱۶۰۰ تثبیت کند که احتمال تداوم روند صعودی را افزایش میدهد.

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱ اسفند ۱۴۰۱

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی