گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۰ خرداد ۱۴۰۲

5/5 - (1 امتیاز)

بازار بدتر از انتظار بود. عرضه های چهارشنبه، امروز هم تداوم داشت و ۶۰۰ نماد را منفی کرد. برآیند معاملات خروج‌پول‌حقیقی زیادی را نشان میدهد.البته ارزش صف های فروش زیاد نبود رقمی حدود 1.5 همت. شاخص سازها هم عمدتا صف فروش نبودند و معامله می شدند. نیمه دوم برخی نماد ها کمی رشد داشتند ولی ساعت پایانی درآمد‌ثابت‌ها طبق روال شنبه‌هاخروج پول حقیقی داشتند. ارزش معاملات کماکان زیر ۱۰ همت است!!!

مهمترین نماد امروز

نماد سفارود پول هوشمند و قدرت خریدار و سرانه خرید خوبی داشت. بازدهی سه ماه این سهم، 12 درصد بوده و به نوعی جامانده محسوب میشود.

مهمترین گروه امروز

 گروه پیمانکاری مثبت‌ترین و ذغال‌سنگ منفی‌ترین بودند.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۲۱ خرداد ۱۴۰۲

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را منفی نشان میدهد. شاخص به سطح حمایتی ۲۲۰۰ هزار واحد نزدیک شده است. احتمال واکنش به این سطح در نیمه دوم بازار فردا وجود دارد. ممکن است شاخص یه پولبک تا ۲۲۳۰ هزار واحد داشته باشد و بعد از آن به سمت ۲۱۰۰ هزار واحد برسد.

گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۰ خرداد ۱۴۰۲

برای ورود به نرم افزار فیلتر هوشمند بورس کلیک کنید