گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۱ دی ۱۴۰۱

4.6/5 - (62 امتیاز)

عرضه های دیروز ادامه پیدا کرد ولی بلا فاصله جو بازار مثبت شد و شاخص هم وزن مثبت بود ولی این شرایط ادامه پیدا نکرد و نیمه دوم عرضه ها تشدید شد. خروج پول حقیقی از بازار سهام زیاد بود و الگوهای نزولی زیاد. درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی داشتند. ارزش معاملات مثل روزهای قبل و رقم قابل توجه ۱۳ همت بود.

مهمترین نمادهای امروز

بیشترین ورود پول هوشمند امروز مربوط به نماد ساروج بود.

مهمترین گروه امروز

گروه ذغال سنگ مثبت ترین بود. گروه خودرو منفی ترین بود.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۲۲ دی

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را منفی نشان میدهد. تحلیل دیروز به شرح ذیل کماکان برقرار است: شاخص وضعیت ریسکی دارد و اظهار نظر در مورد روند بازار کمی سخت است. یک احتمال برگشت شاخص از همین نقطه و از سقف کانال میان مدت است و یک سناریو حرکت نوسانی شاخص به سمت سقف کانال بلند مدت که ۱۷۲۰ هزار واحد است. در سابقه شاخص مکرر دیده شده که با وجود واگرایی منفی، الگوی کنج صعودی میسازد و بعد اصلاح می کند. با توجه به مشابهت روند های صعودی در دو سال اخیر این سناریو نیز محتمل است.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی