گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۱ فروردین ۱۴۰۲

4.4/5 - (8 امتیاز)

انتظار بازار متعادل یا حتی اصلاح را داشتیم. با اینکه بازار بهتر از انتظار شروع کرد و شاخص ۱۰ هزار واحد رشد کرد ولی نیمه دوم فشار عرضه زیاد شد و روند شاخص برگشت. امروز هم شاخص سازها عرضه زیادی داشتند و شاخص هم وزن افتی نداشت. چون بازار از مثبت به منفی رفت الگوهای نزولی به شدت زیاد بود. علیرغم عرضه شدید، ارزش صف های خرید بیش از هزار میلیارد بود! برآیند معاملات خروج پول حقیقی بیش از هزار میلیارد را به بازار نشان میدهد. درآمدثابت‌ها خروج پول حقیقی زیادی داشتند که سیگنال خوبی برای بازار است. ارزش معاملات خیلی خوب کماکان جذاب است.

مهمترین نمادهای امروز

بیشترین کد به کد حقیقی به حقوقی مربوط به نماد شستا بود.

مهمترین گروه امروز

گروه فنی مهندسی مثبت‌ترین و شیمیایی منفی‌ترین بود.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۲۲ فروردین ۱۴۰۲

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را منفی نشان میدهد. روز گذشته در مورد اصلاح امروز هشدار داده بودیم. اصلاح برای بازار لازم و ضروری است. این ما هستیم که باید در این نوسان ها تصمیم درست بگیریم.  این نوسان ها باید برای تبدیل نمادها و بهینه کردن سبد استفاده شود.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی