گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۲ آبان ۱۴۰۱

به این نوشته امتیاز بدهید!

طبق پیشبینی دیروز بازار متعادل ممراه با افزایش عرضه را انتظار داشتیم که بازار هم به همین ترتیب پیش رفت. در میانه راه کمی تقاضا افزایش یافت ولی تغییر ورند ایجاد نشد. شاخص هم وزن هم علیرغم تلاش زیاد منفی بسته شد. گروه فلزات بیشترین عرضه را داشتند و فولاد و فملی بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند. بازگشایی خوب نماد شپنا کمی تاثیر مثبت بر بازار و شاخص داشت ولی ادامه پیدا نکرد. نکته مهم بازار امروز این بود که با وجود اینکه عرضه زیاد بود، ارزش معاملات زیاد نبود و این نشان از آرامش در بازار و دوری از هیجان فروش بود. این نکته این احتمال که این اصلاح کوتاه باشد را تقویت می کند.

مهمترین نمادهای امروز

نمادهای غگلستا و غمینو بیشترین درصد کاهش را داشتند. نماد شخارک هم بیشترین درصد رشد را داشت.

مهمترین گروه امروز

وسایل ارتباطی مثبت ترین و گروه ارتباطات منفی ترین بود.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۲۳ آبان

  • روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را منفی نشان میدهد.
  • شاخص شد خوبی داشته ولی برای تداوم روند صعودی نیاز به اصلاح دارد. این اصلاح میتواند خیلی کوتاه باشد و شواهد تا الان این سناریو رو محتمل تر نشان می هند.
  • حفظ حمایت ۱۳۸۷ هزار واحد اولین اولویت شاخص است.
گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۲ آبان ۱۴۰۱

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی