گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۲ اسفند ۱۴۰۱

3.8/5 - (9 امتیاز)

ما انتظار بازار منفی داشتیم با احتمال افزایش تقاضا ولی بازار ابتدا مثبت شروع کرد و به مرور منفی شد. شاخص در ابتدا رشد خوبی کرد ولی با تداوم عرضه منفی بسته شد. الگوهای صعودی و قدرت خریدار بیشتر بودند و ابتدا ورود پول حقیقی هم داشتیم. با اینکه بازار منفی بود، ارزش صف های خرید بیشتر از فروش بود. یکی از نکات مثبت بازار امروز این بود که درآمدثابتها خروج پول حقیقی داشتند ولی نکته منفی، ارزش معاملات بود کهنسبت به هفته قبل افت زیادی دارد!!!

مهمترین نمادهای امروز

بمپنا و بگیلان جز بیشترین ورود پول هوشمند امروز بودند. این دو نماد علاوه تابلو جذاب، موقعیت تکنیکال خوبی هم دارند.

مهمترین گروه امروز

گروه محصولات‌چوبی مثبت‌ترین و ذغال سنگ منفی ترین بود.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۲۳ اسفند

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را متعادل نشان میدهد. علیرغم اینکه الگوی شاخص، الگوی اصلاحی است و تا سطح ۱۷۰۰ هزار واحد احتمال اصلاح وجود دارد ولی کیفیت معاملات نشان دهنده تمایل بازار به اصلاح زمانی است. اینکه ارزش معاملات خیلی افت کرده، نشان خوبی برای نیست و احتمال برگشت شاخص را کم می کند و به عبارت بهتر تا ارزش معاملات افزایش نیابد، بازار رشدی هم نخواهد کرد.

گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۲ اسفند ۱۴۰۱

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی