گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۳ اسفند ۱۴۰۱

به این نوشته امتیاز بدهید!

مطابق انتظار ، بازار متعادل بود. شاخص مقدار مثبت شد ولی در ادامه درجا زد. به عبارتی، نه پای رفتن داشت و نه دل ماندن. نه هیجان خرید اونقدر بالا بود که ارزش معاملات و قیمت ها افزایش پیدا کنند، نه هیجان فروش در این قیمت ها، در معاملات دیده نمی شد. در ابتدا کمی عرضه زیاد شد و نمادهای زیر قیمت پایانی زیاد شدند ولی ساعت پایانی جو بازار بهتر شد و نمادهای مثبت بیشتر شد. الگوهای صعودی و قدرت خریدار خیلی زیاد بود.  در شروع بازار ورود پول حقیقی هم داشتیم و در نهایت خروج قابل توجهی هم نداشتیم. نکته مهم این بود که درآمدثابتها امروز همخروج پول حقیقی زیادی داشتند ولی ارزش معاملات افت زیادی نسبت به هفته قبل دارد!!!

مهمترین نمادهای امروز

نماد سآبیک ورود پول هوشمند زیادی داشت. این نماد در ماه اخیر با کندل های قوی صعودی می کند و به اکراه اصلاح می کند که نشانه شدت تقاضا در سهم است.

مهمترین گروه امروز

گروه رادیویی مثبت‌ترین و وسایل ارتباطی منفی ترین بود.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۲۴ اسفند

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را متعادل نشان میدهد. در گزارش های پیشین عرض شد که کیفیت معاملات نشان می دهد که تمایل بازار به اصلاح زمانی است. برای تداوم روند صعودی نیاز به برگشت قوی به کانال ۱۸۰۰ هزار واحد هست به همراه افزایش ارزش معاملات ولی محدوده ۱۷۰۰-۱۷۵۰ هزار واحد هم دور از انتظار نیست.

گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۳ اسفند ۱۴۰۱

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی