گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۳ بهمن ۱۴۰۱

3.8/5 - (20 امتیاز)

بازار منفی شروع کرد و علیرغم افزایش محدود تقاضا در نیمه دوم، شاخص برنگشت و نمادهای منفی زیاد شدند. البته شاخص‌سازها حمایت داشتند و نمادهای بالاتر از قیمت پایانی هم کم نبودند. نسبت قدرت خریدار عدد خوبی را نشان میدهد ولی متاثر از چند نماد محدود است. از طرفی درآمدثابتها خروج پول حقیقی خیلی زیادی داشتند که احتمال بهتر بودن بازار فردا را بیشتر می‌کند. ارزش معاملات کم و برای برگشت ناکافی است امیدواریم در روزهای مثبت شاهد افزایش ارزش معاملات باشیم.

مهمترین نمادهای امروز

نماد حسینا جز بیشترین کد به کد ها بود. از طرفی ورود پول هوشمند و قدرت خریدار و سرانه خرید بالا هم از مهمترین ویژگی های تابلو امروز حسینا بود.

مهمترین گروه امروز

گروه دغال سنگ مثبت‌ترین و وسایل ارتباطی منفی‌ترین بودند.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۲۴بهمن

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را منفی نشان میدهد ولی با توجه به حمایت در شاخص سازها احتمال افزایش تقاضا و متعادل شدن بازار هم وجود دارد. امروز هم شاخص نتوانست برگشت خود به ۱۵۸۵ هزار واحد را کامل کند و منفی شد. شاخص مستعد الگوی پرچم است و در صورت تکمیل این الگوی ادامه دهنده، روند نزولی تداوم خواهد داشت. علیرغم اینکه ارزش معاملات پایین است و بازار منفی است ولی درآمدثابت‌ها خروج پول حقیقی خیلی زیادی داشتند. باید منتظر شکست باشیم، یا سطح ۱۵۳۰ هزار واحد به پایین یا ۱۵۶۰ هزار واحد به بالا.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی