گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۳ خرداد ۱۴۰۲

5/5 - (881 امتیاز)

انتظار داشتیم نیمه دوم بازار امروز تقاضا افزایش یاد ولی بازار بهتر از انتظار شروع کرد و به مرور جو بازار مثبت شد. گروه فلزات و پالایش شاخص را رشد دادند. الگوهای‌صعودی در حالی زیاد شدند که بیش از ۳۰۰ نماد در ناحیه حمایتی بودند. برآیند معاملات خروج‌پول‌حقیقی جزیی را نشان میدهد هر چند که درآمد‌ثابت‌ها خروج پول حقیقی داشتند. اما نکته مهم در تحلیل بازار ارزش معاملات است که  ارزش معاملات امروز خیلی کم و نشان دهنده تردید و احتیاط است.  باید امیدوار باشیم در روزهای آتی ارزش معاملات افزایش یابد.

مهمترین نماد امروز

نماد غپونه چند روزی است خوب معامله می شود. هر چند سه روز اخیر صف خرید بوده است ولی کیفیت معاملات نشان میدهد که سهم ظرفیت رشد خوبی دارد.

مهمترین گروه امروز

گروه فنی‌مهندسی مثبت‌ترین و محصولات‌چوبی منفی‌ترین بودند.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۲۴ خرداد ۱۴۰۲

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را مثبت نشان میدهد. احتمال برگشت شاخص به سطح ۲۲۰۰ هزار واحد وجود دارد. اما این به معنای تغییر روند نیست. برای تغییر روند باید شاخص در کانال ۲۲۰۰ هزار واحد تثبیت کند. سناریوهای محتمل یکی این است که بازار کف ۲۱۴۵ هزار واحد را معتبر بدارند که نشانه آن افزایش معاملات و تثبیت در کانال ۲۲۰۰ هزار واحد است. سناریو دیگر هم ادامه روند نزولی تا سطح ایمن ۲۰۰۰- ۲۱۰۰ هزار واحد است.

گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۳ خرداد ۱۴۰۲

برای ورود به نرم افزار فیلتر هوشمند بورس کلیک کنید