گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۴ آبان ۱۴۰۱

به این نوشته امتیاز بدهید!

بازار مثبت ولی با قدرت فروشنده شروع کرد! در نیمه دوم عرضه ها بیشتر شد و نمادهای زیر قیمت پایانی زیاد شدند و شاخص کمی افت کرد اما ساعت پایانی مجدد شاخص روند صعودی گرفت. ارزش معاملات مشابه دیروز بود. برای روزهای مثبت انتظار افزایش ارزش معاملات را داریم که محقق نشد. در کل بازار خوبی نبود و انتظار بیشتری از بازار امروز داشتیم. درآمد ثابت ها هم تحرک خاصی نداشتند.

مهمترین نمادهای امروز

امروز نماد خودرو بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص را داشت و با رشد 2 درصدی هم بسته شد.

مهمترین گروه امروز

گروه تامین مثبت ترین و گروه وسایل ارتباطی منفی ترین بود.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۲۵ آبان

  • روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را متعادل نشان میدهد.
  • با توجه به اینکه فردا چهارشنبه است ممکن است عرضه بیشتر شود.
  • بازار امروز سیگنال قوی برای برگشت نداشت و احتمال اصلاح تا ۱۳۸۰ هزار واحد وجود دارد.
  • اگر فردا روند بازار مثبت باشد میتوان به ادامه روند صعودی امیدوار باشیم.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی