گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۵ آبان ۱۴۰۱

5/5 - (1 امتیاز)

انتظار بازار اصلاحی را داشتیم. بازار هم با عرضه شروع کرد. قدرت فروشنده بالا بود و نمادهای منفی هم زیاد بودند ولی نیمه دوم بازار برگشت. شاخص سازها حمایت داشتند و نمادهای کوچک تر تقاضای بیشتر. به این ترتیب شاخص هم وزن هم درصد رشد بیشتری داشتند. در کل تحرک خاصی در بازار مشاهده نشد و بیشتر تلاش شد روند نزولی شکل نگیرد و امیدواری سهامداران برای تداوم روند صعودی در هفته آینده حفظ شود. طبق روال چهارشنبه ها، درآمدثابت ها ورود پول حقیقی داشتند و ارزش معاملات هم مثل روزهای قبل بود.

مهمترین نمادهای امروز

سنگین ترین صف خرید امروز مربوط به نماد وسدید با بیش از 182 میلیون صف خرید.

مهمترین گروه امروز

گروه دارویی بیشترین ورود پول حقیقی را داشت و گروه پیمانکاری بیشترین سرانه خرید حقیقی.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۲۸ آبان

  • روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را مثبت نشان میدهد.
  • انتظار اصلاح داشتیم ولی افزایش تقاضا در بازار امروز نشان از انگیزه بازار برای تداوم روند صعودی بود.
گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۵ آبان ۱۴۰۱

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی