گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۵ آذر ماه ۱۴۰۲

4.7/5 - (4 امتیاز)

بازار متعادل شروع کرد ولی بهتر ادامه پیدا کرد. نمادهای مثبت زیاد شدند و شاخص رشد نسبتا خوبی داشت. هر چند ارزش معاملات چندان بالا نبود. الگوهای صعودی خوبی شکل گرفت و نمادهای صف خرید بیشتر بودند. نمادهای درون ناحیه حمایتی هم افزایش یافتند. تعداد نمادهایی که ورود پول هوشمند داشتند بیشتر از خروج پول هوشمند بود. برآیند معاملات ورود پول حقیقی جزیی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها خروج پول حقیقی داشتند. ارزش معاملات نسبت به هفته قبل کمتر است.

مهمترین نماد امروز

نمادهایی که موج صعودی خوبی را سال گذشته تجربه کرده اند و بخش زیادی این موج را حفظ کرده اند و اصلاح عمیقی نداشته اند، میتوانند گزینه های خوبی برای سرمایه گذاری باشند؛ به امید تکرار موج صعودی بعدی. به این ترتیب با استفاده از فیلترهای ترکیبی که این شرایط را بررسی میکند، میتوانیم نمادهای خوبی را پیدا کنیم.

برای مثال نماد ریشمک نماد جالبی دارد. این نماد سال گذشته موج صعودی بیش از 200 درصد را تجربه کرده است و بعد از اصلاح، سطح معینی را حفظ کرده است و در قیمت 6 ماه قبل است. سهم برای تداوم صعود نیاز به انرژی بیشتری دارد و در کوتاه مدت کمی مقاومت دارد ولی در میان مدت میتواند حرکت خوبی را تجربه کند.

دقت داشته باشیدکه پیشنهادات بخش نماد ویژه عموما نمادهای میان مدتی هستند! برای مشاهده استراتژی های متنوع تر و سیگنال های خرید و فروش و مدیریت هوشمند سبد خود از نرم افزار کوانتوم استفاده کنید.

برای ورود به نرم افزار کوانتوم کلیک کنید

مهمترین گروه امروز

گروه فنی و مهندسی مثبت‌ترین و شاخص زراعت منفی‌ترین بود.

پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۲۷ آذر ماه۱۴۰۲

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را متعادل نشان میدهد. عدم تمایل بازار به اصلاح قیمتی مشهود است و تاییدی است بر تحلیل گذشته ما مبنی بر اصلاح زمانی. با اینکه امروز شاخص کندل خوبی ساخت و گارد صعودی گرفت. افزایش ارزش معاملات و عبور از ۲۱۸۰ میتواند شاخص را تا ۲۳۰۰ هزار واحد رشد دهد. یک سناریو هم درجا زدن شاخص برای یک مدت کوتاه است. اولین مقاومت شاخص ۲۳۰۰ هزار واحد است و سطح ۲۱۳۰ هزار واحد حمایتی خوبی برای شاخص است؛ هم حمایت استاتیک داریم و هم مووینگ های مهم.

گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۵ آذر ماه ۱۴۰۲

برای ورود به نرم افزار فیلتر هوشمند بورس کلیک کنید